Financial Consulting Zrt. – Közvetítői tevékenységet megelőző tájékoztatás

A pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól szóló 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet 2-3 §. alapján a Financial Consulting Zrt., mint a Hpt. szerinti független többes ügynök (a továbbiakban: Társaság) a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az ügyfelei részére az alábbi tájékoztatást adja:

A Társaság az alábbi pénzügyi intézmények többes ügynöki megbízásából jár el:
OTP Bank Nyrt., OTP lakástakarékpénztár Zrt., OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Ingatlanlízing Zrt., Sberbank Magyarország Zrt.

A Társaság felügyeleti és nyilvántartó szerve a Magyar Nemzeti Bank.

A Társaság a tevékenysége során okozott kárért saját maga felel.

A Társaság a közvetítői tevékenységéért az őt megbízó pénzügyi intézménytől díjazásban részesül, amelynek mértéke a közvetítés megvalósulását megelőzően pontosan nem határozható meg, mivel az függ a jövőben közvetített termék szolgáltatójától és típusától.

A Társaság hiteltanácsadási tevékenységet nem végez.

A Társaság közvetítői tevékenységével kapcsolatos észrevételt, illetve panaszt írásban a 1039 Budapest, Szamos utca 5. címre, vagy az kapcsolat@fcon.hu e-mail címre küldött üzenetben, vagy telefonon a +36-30-290-2984-es számon van lehetősége bejelenteni, továbbá amennyiben a bejelentés / panaszkivizsgálás eredményével nem ért egyet, úgy panaszával lehetősége van a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulnia. A Társaság mint közvetítő más szolgáltatásáért díjat nem számít fel.

A Társaság felhívja az ügyfelei figyelmét, hogy jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy mennyiben tér el egymástól a részére (mint fogyasztónak) kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke.

A Társaság felhívja az ügyfelei figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely elérhető a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem linken. A honlap célja, hogy a pénzügyi termékeket vagy szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztókat támogassa általános, széleskörű tájékoztatással, valamint panaszaik vagy jogsérelmeik orvoslásával. A honlap célja, hogy a tájékoztatók révén segítse a fogyasztót a tudatos pénzügyi döntéshozatalban, hogy megvédje a tisztességtelen vagy jogosulatlan szolgáltatói gyakorlatoktól.